2178521
top of page

 Mångfald i Trafiken - NTF Väst

Mångfald i trafiken utgör en mötesplats där nya svenskar får chans att träffa myndigheter, organisationer och företag som arbetar med trafik och trafiksäkerhet. Besökarna fick under dagen möjlighet att lyssna på föreläsningar på lätt svenska och gå runt till utställarna för att ställa frågor. Tolkning skedde på språken engelska, arabiska, persiska, somaliska och kurdiska så att alla, oavsett språkkunskaper, hade möjlighet att tillgodogöra sig informationen.

Dagen genomfördes i samarbete med Frölunda Kulturhus, Västra Götalandsregionen, Trafikkontoret Göteborgs Stad, Bilprovningen, Bilkåren, Stora Holm Trafikövningsplats, Polisen, Volvia, Transdev/Västtrafik, ABF, Trafikverket förarprov, Hjärnkraft, STR, Serviceresor, Radiotorget, Studiefrämjandet och kulturföreningen VitWheat. 

PROGRAM 23 oktober, Frölunda kulturhus: https://vast.ntf.se/nyheter/arets-mangfald-i-trafiken/

bottom of page