2178521 Androbmedia | Smarta Intranät 2018

Smarta Intranät 2018​

Konferensen vänder sig till informationschefer, intranätansvariga, kommunikationschefer, webbstrateger/redaktörer, kommunikatörer/informatörer, projektledare och personer med intresse och ansvar för intranät och digital arbetsplats inom privat och offentlig sektor.

För mer information:

http://www.kompetensinstitutet.se/smartaintranat/

2020 © ANDROBMEDIA AB. All rights reserved.

  • Instagram
  • LinkedIn
  • Facebook
  • YouTube