2178521
top of page

Svenskarna och Internet 2018Allmänt användande av sociala medier

Rent generellt ser vi hur användandet av sociala medier ökar. 2018 använder 83% av alla svenska internetanvändare som är över 12 år sociala medier från och till. 63% uppger att de använder sociala medier dagligen vilket är en ökning med 7% från i fjol.

Ser vi till användandet av specifika sociala medier pekar det inte uppåt för alla. Facebook, Instagram och Snapchat har alla ökat från 2017, framförallt Instagram som ökat med 7% har haft ett bra år. Ser vi till de lite mindre aktörerna så har det gått sämre. LinkedIn har stagnerat och används fortsatt av 30% av den svenska befolkningen och Twitter har minskat användandet med 3% från föregående år. Användandet av Pinterest har dock ökat från 17% till 21% i år, vilket gör att användandet av Pinterest nästan är lika stort som Twitter i Sverige.Facebook

Gällande Facebooks ökning så är det framförallt användare 36+ där varje målgrupp ökat med mellan 3-5%. Målgrupperna 16-25 år och 26-35 år ligger kvar på samma användarnivåer som 2017 men inom den yngsta målgruppen, 12-15 år, har en liten ökning, från 54% till 57%, skett 2018.


Instagram

Instagram har som tidigare nämnt ökat ganska kraftigt under året. 2018 använder 60% av internetanvändarna över 12 år Instagram, varav 38% gör det dagligen. Instagram ökar andelen användare inom alla målgrupper och fler och fler äldre använder nu Instagram. Den målgrupp som ökat mest sedan 2017 är 65-75 år där 38% av målgruppen använder Instagram, kontra 26% i fjol.


Snapchat

Trots många domedagsprofetior de senaste året fortsätter Snapchat att växa i Sverige. 2018 används mediet av 38% av internetanvändande svenskar över 12 år. I fjol var siffran 33% och 2016 låg användandet på 25%. Snapchat ökar inom alla målgrupper, om än väldigt marginellt i åldrarna 66-75 år och 75+ där användandet i år ligger på 4% respektive 3%. I målgruppen 12-15 år är Snapchat störst i Sverige. 95% av alla internetanvändare mellan 12-15 år använder Snapchat och i denna målgrupp använder över 80% det dagligen.LinkedIn

LinkedIn används fortsatt av 30% av svenska internetanvändare. Det dagliga användandet har ökat från 3% till 4%. LinkedIn är som mest använt av män mellan 36-55 år och är som störst inom It- och kommunikationsbranschen inom vilken 61% använder LinkedIn. Näst största branschen är finans som står för 51% och därefter kommer människor som arbetar med kultur som står för 40%.


Twitter

Andelen svenska internetanvändare på Twitter har minskat från 25% till 22% sedan förra året men är fortfarande mer använt än 2016 då siffran var nere på 18%. Tillväxten har stagnerat eller avtagit bland dem som använder Twitter mer sällan. Andelen som använder Twitter dagligen har dock ökat från 6% till 7%


Pinterest

Pinterest fick vara med i rapporten för första gången 2017 och har till 2018 växt från att användas av 17% av svenska internetanvändare till 21%, vilket gör att Pinterest ligger endast 1% bakom Twitter. Pinterest används av framförallt kvinnor. Den största målgruppen är kvinnor 26-35 år där hela 52% använder Pinterest. Den näst största målgruppen är kvinnor 16-25 år med 42% användare, följt av kvinnor 12-15 år och 36-45 år där 35% använder det sociala mediet.


Comments


bottom of page