2178521 Androbmedia | Opportunity-day 2019

Opportunity Day

Opportunity Day fokuserar på affärsnyttan och vinsterna med mångfald. 2019 var ett rekordår med över 1000 jobbsökande, 300 åhörare från näringsliv och offentlig sektor, 28 rekryterande företag och 15 talare.

2020 © ANDROBMEDIA AB. All rights reserved.

  • Instagram
  • LinkedIn
  • Facebook
  • YouTube