2178521
top of page

Opportunity Day

Opportunity Day fokuserar på affärsnyttan och vinsterna med mångfald. 2019 var ett rekordår med över 1000 jobbsökande, 300 åhörare från näringsliv och offentlig sektor, 28 rekryterande företag och 15 talare.

bottom of page