2178521
top of page

Greentopia @ Way Out West

Greentopia @ Way Out West
Engagemang och samhällsomställning
53:10
Hållbar matrevolution och zero waste
47:18
KULTURAKADEMIN K-PLAY

Hållbar matrevolution och zero waste

Mat och dryck är en stor del av en eventupplevelse. Men världens livsmedelsproduktion är långt ifrån hållbar – den står för mer än en tredjedel av världens utsläpp av växthusgaser. Samtidigt slänger vi en tredjedel av den mat som produceras i onödan. Hur kan vi arrangörer minska svinnet på våra event? En stor trend är skiftet till växtbaserad kost. Finns det risker när det gäller hälsa, rättvisa, och hållbarhet med detta skifte? Måste vi sluta äta kött? Vi möter innovatörer, inspiratörer och experter som jobbar med hållbar mat och dryck. Medverkande: Olga Grönvall Lund, Reformaten Gustav Johansson, Jävligt Gott Åsa Sandberg, Too Good To Go Moderator: Fredrik Moberg, Albaeco/Stockholm Resilience Centre Detta är programpunkt 3 av 10 från eventbranschens första gemensamma klimatmöte – Greentopia@Way Out West – där nutida och framtida förändringsledare och forskare träffades för att tillsammans ta fram konkreta verktyg och handlingspunkter, få inspiration och dela kunskap. Mötet ägde rum 11–12 augusti 2022 och möjliggjordes genom samarbete mellan och stöd från Göteborg & Co, Science Park Borås, Way Out West/Luger Inc, Stockholm Resilience Centre, Svensk Live och Turistrådet Västsverige. Satsningen Greentopia drivs med stöd från det strategiska innovationsprogrammet Viable Cities som finansieras av Vinnova, Energimyndigheten och Formas. Greentopia@Way Out West dokumenterades av Kulturakademin Stillbilder och vinjett: Mats Borg Filmning och klippning: AndrobMedia
Innovation, experiment och utveckling
51:30
KULTURAKADEMIN K-PLAY

Innovation, experiment och utveckling

Festivaler och event är samhällets spegelbild. Våra temporära städer reflekterar omvärlden. Resursslöseri, klimatpåverkan, skadliga normer, fördomar och systemfel existerar även innanför entréportarna. Det innebär att de fungerar som ultimata plattformar där vi kan prototypa hållbar innovation och stadsutveckling och där besökare får testa nya saker som kan leda till bestående beteendeförändringar. Hur kan vi ge utrymme för hållbara start-ups, miljörevolutionerande teknik och nya metoder och idéer? Vad är vår roll i innovationssystemet? Och hur kan vi använda kunskap och resultat för att hjälpa omvärlden till en rättvis klimatomställning? Medverkande: Gwendolenn Sharp, The Green Room Elisha Weeber, Innofest Patricia Yagüe, Green Nation/Live Nation Hugi Ásgeirsson, Blivande/The Borderland Henrik Jutbring, Got Event Moderatorer: Per Olsson, Stockholm Resilience Centre Louise Lindén, Live Green Detta är programpunkt 8 av 10 från eventbranschens första gemensamma klimatmöte – Greentopia@Way Out West – där nutida och framtida förändringsledare och forskare träffades för att tillsammans ta fram konkreta verktyg och handlingspunkter, få inspiration och dela kunskap. Mötet ägde rum 11–12 augusti 2022 och möjliggjordes genom samarbete mellan och stöd från Göteborg & Co, Science Park Borås, Way Out West/Luger Inc, Stockholm Resilience Centre, Svensk Live och Turistrådet Västsverige. Satsningen Greentopia drivs med stöd från det strategiska innovationsprogrammet Viable Cities som finansieras av Vinnova, Energimyndigheten och Formas. Greentopia@Way Out West dokumenterades av Kulturakademin Stillbilder och vinjett: Mats Borg Filmning och klippning: AndrobMedia
Klimatomställningens textil- och modeindustri
45:10
KULTURAKADEMIN K-PLAY

Klimatomställningens textil- och modeindustri

En stor och viktig trend är omställningen från linjär till cirkulär ekonomi. Detta påverkar hur vi producerar arbetskläder, merchandise och annat material till våra event. Hur skapar vi förutsättningar för aktörer som till exempel kommuner, regioner, enskilda aktörer att kraftsamla för en gemensam omställning? Vad kan vi lära av Västra Götalandsregionens arbete med textil och cirkulär ekonomi? Kan konsumtion av textil bidra till positiv påverkan på samhälle och miljö, eller handlar det alltid om att göra ”så lite som möjligt”? Hur intresserade är egentligen medborgarna? Medverkande: Jonas Larsson, Textilhögskolan Borås Celinda Palm, Stockholm Resilience Centre Caroline Düberg Martinsson, Elis Nina Wolf, Göteborgs Stad Helena Lundberg Nilsson, Västra Götalandsregionen Birgitta Losman, Science Park Borås Moderator: Adrian Zethraeus, Science Park Borås Detta är programpunkt 7 av 10 från eventbranschens första gemensamma klimatmöte – Greentopia@Way Out West – där nutida och framtida förändringsledare och forskare träffades för att tillsammans ta fram konkreta verktyg och handlingspunkter, få inspiration och dela kunskap. Mötet ägde rum 11–12 augusti 2022 och möjliggjordes genom samarbete mellan och stöd från Göteborg & Co, Science Park Borås, Way Out West/Luger Inc, Stockholm Resilience Centre, Svensk Live och Turistrådet Västsverige. Satsningen Greentopia drivs med stöd från det strategiska innovationsprogrammet Viable Cities som finansieras av Vinnova, Energimyndigheten och Formas. Greentopia@Way Out West dokumenterades av Kulturakademin Stillbilder och vinjett: Mats Borg Filmning och klippning: AndrobMedia
Event som förändrar
33:21
KULTURAKADEMIN K-PLAY

Event som förändrar

Eventbranschen har stora möjligheter att vara trendsättare och opinionsbildare. Så - hur kommunicerar vi våra värderingar, våra ambitioner och våra framgångar på ett engagerande, kraftfullt och trovärdigt sätt? Vad är “greenwashing” och hur undviker vi det? Är det ok att kalla sig klimatpositiv? Hur förhåller vi oss till partnerskap? Hur kan vi använda vår makt för att stödja de som står i frontlinjen av klimatomställningen samt för att påverka beslutsfattare? Och vad kan vi lära av Generation Z:s engagemang för klimaträttvisa och systemförändring? Medverkande: Maria Starck, Mission anew Yrsa Lindberg, Greenwashing i Sverige Thomas Sterner, Göteborgs Universitet Niklas Jonsson, Sustainable Punk/Popaganda (f.d. Way Out West) Claudia Kvarnborg, Climate Live/Fridays For Future Moderatorer: Andreas Magnusson & Alde Nilsson, Climate Live/Fridays For Future Detta är programpunkt 9 av 10 från eventbranschens första gemensamma klimatmöte – Greentopia@Way Out West – där nutida och framtida förändringsledare och forskare träffades för att tillsammans ta fram konkreta verktyg och handlingspunkter, få inspiration och dela kunskap. Mötet ägde rum 11–12 augusti 2022 och möjliggjordes genom samarbete mellan och stöd från Göteborg & Co, Science Park Borås, Way Out West/Luger Inc, Stockholm Resilience Centre, Svensk Live och Turistrådet Västsverige. Satsningen Greentopia drivs med stöd från det strategiska innovationsprogrammet Viable Cities som finansieras av Vinnova, Energimyndigheten och Formas. Greentopia@Way Out West dokumenterades av Kulturakademin Stillbilder och vinjett: Mats Borg Filmning och klippning: AndrobMedia

Greentopia @ Way Out West

Vid eventbranschens första gemensamma klimatmöte – Greentopia @ Way Out West – träffades nutida och framtida förändringsledare och forskare för att tillsammans ta fram konkreta verktyg samt handlingspunkter, och få inspiration genom att dela kunskap.

 

Mötet ägde rum 11–12 augusti 2022 och möjliggjordes genom samarbete mellan och stöd från Göteborg & Co, Science Park Borås, Way Out West/Luger Inc, Stockholm Resilience Centre, Svensk Live och Turistrådet Västsverige. Satsningen Greentopia drivs med stöd från det strategiska innovationsprogrammet Viable Cities som finansieras av Vinnova, Energimyndigheten och Formas. Här presenteras Greentopia@Way Out Wests samtliga 10 programpunkter.

 

Stillbilder och vinjett: Mats Borg

Filmning och klippning: AndrobMedia
 

SVENSK LIVE, GÖTEBORG & CO, SCIENCE PARK BORÅS, WAY OUT WEST/LUGER INC, STOCKHOLM RESILIENCE CENTRE OCH TURISTRÅDET VÄSTSVERIGE.

Kund: Kulturakademin

Case: Greentopia @ Way Out West

Film Produktion: AndrobMedia AB

bottom of page