2178521
top of page

Greentopia @ Way Out West

Greentopia @ Way Out West

Greentopia @ Way Out West

Vid eventbranschens första gemensamma klimatmöte – Greentopia @ Way Out West – träffades nutida och framtida förändringsledare och forskare för att tillsammans ta fram konkreta verktyg samt handlingspunkter, och få inspiration genom att dela kunskap.

 

Mötet ägde rum 11–12 augusti 2022 och möjliggjordes genom samarbete mellan och stöd från Göteborg & Co, Science Park Borås, Way Out West/Luger Inc, Stockholm Resilience Centre, Svensk Live och Turistrådet Västsverige. Satsningen Greentopia drivs med stöd från det strategiska innovationsprogrammet Viable Cities som finansieras av Vinnova, Energimyndigheten och Formas. Här presenteras Greentopia@Way Out Wests samtliga 10 programpunkter.

 

Stillbilder och vinjett: Mats Borg

Filmning och klippning: AndrobMedia
 

SVENSK LIVE, GÖTEBORG & CO, SCIENCE PARK BORÅS, WAY OUT WEST/LUGER INC, STOCKHOLM RESILIENCE CENTRE OCH TURISTRÅDET VÄSTSVERIGE.

Kund: Kulturakademin

Case: Greentopia @ Way Out West

Film Produktion: AndrobMedia AB

bottom of page