2178521
top of page

Filmforum Sverige - GFF 2022

FF GFF.png
Filmforum Sverige

Filmforum Sverige är Göteborg Film Festivals arena för den svenska filmbranschen och äger rum 29–30 januari 2022. Forumet är öppet för alla ackrediterade.

Filmforum Sverige tar tempen på svensk filmbransch. Vi bjuder in till samtal och debatt som både ska väcka nya tankar, sprida kunskap och inspirera samtidigt som de synliggör var vi befinner oss och vart vi är på väg. På programmet står bland annat på jämställdhet, kompetensförsörjning, ”kvalificerade perspektiv” och framtidens filmfinansiering. Vi ger också en inblick i arvet efter Sven Nykvist och funderar om manusförfattaren kan vara auteur i vår tids produktionslandskap.

Programpunkterna utformas av festivalen i samarbete med Dramatikerförbundet, Film i Väst, Film och TV-bolagen väst, Filmrummet, Oberoende filmares förbund, Stiftelsen Sven Nykvists Filmfotograffond, Sveriges Filmregissörer, WIFT Sverige och Yrkesnämnden för Film och TV.

Filmforum Sverige 2022 hålls 29–30 januari i Film i Västs lokaler på Kungsgatan 7 i Göteborg och spelas in i samarbete med Kulturakademin. Antalet platser är begränsat men det kommer också att vara möjligt att ta del av innehållet i efterhand.

Forumet genomförs i enighet med myndigheternas rekommendationer gällande covid-19.

Kund: Kulturakademin

Case: Filmforum Sverige - Göteborg Film Festivals

FilmProduktion: AndrobMedia AB

bottom of page