2178521
top of page

AI Case Study: Abstract Portrait

En utforskande serie concept bilder skapade med hjälp av AI-verktyg.
Case: "Abstract Portrait" fokuserar på kontrasterna mellan människa och material.
bottom of page